Trappskurning

Måndagen 8 april kommer HSB att påbörja skura våra trapphus med maskinell utrustning. Vi ber alla att ta bort eventuella mattor eller annat som placerats i trapphuset. Arbetet kommer att pågå under veckan med början i uppgång 32.