Innergården

Under vecka 19 kommer arbetet med innergården att börja. Det kan bli lite stökigt men vi hoppas ni har överseende med detta. En del av er med uteplatser kommer att påverkas i den mån att stenläggningen behöver justeras och göras ren. Plattor vid ingångar 32,34 samt 38 kommer att nivåhöjas så de stämmer med portplåtarna. Cykelställen kommer så långt det går att vara kvar tills vidare men för att underlätta för entreprenören ber vi er att ställa in cyklarna i förråden. De som har garage och inte använder era cyklar dagligen ber vi placera dessa i garagen för att göra lite extra utrymme i förråden.

Styrelsen

Entredörrar

Idag har arbetet  med installationen av dörrautomatik  till entredörrarna börjat.

Årsstämma 2019

Vi ber er  reservera tisdag 7 maj kl.18.00 för föringens årsstämma. Inbjudan kommer i vanlig ordning att skickas ut närmare detta datum. Om ni vill inkomma med motioner är det ok att lämna dessa till Thorbjörn Engblom eller skicka ett mail till föreningen på adress brfesplanadenjkpg@gmail.com. Dessa skall vara föreningen tillhanda senast 14 dagar innan.

Med vänlig hälsning Styrelsen

Trappskurning

Måndagen 8 april kommer HSB att påbörja skura våra trapphus med maskinell utrustning. Vi ber alla att ta bort eventuella mattor eller annat som placerats i trapphuset. Arbetet kommer att pågå under veckan med början i uppgång 32.

Förändring innergård 2019

Hej alla

Nu är det klart med planerna att förändra utseendet på innergården samt några andra förbättringsåtgärder. Klicka på länken nedan för att se vad som kommer att hända. Om ni har några frågor eller synpunkter finns vi tillgängliga på gården Onsdagen den 27 februari kl 18.30

Styrelsen

Beskrivning gården 2019

Gården, trädfällning

Inom kort kommer de två lindarna samt körsbärsträdet att tagas bort. Dessa kommer att ersättas i vår med nya mer lämpliga träd. Vi tar även bort de sjuka syrenträden som har drabbats av jordråttors kalasande på rötterna. Detta i en linje med att vi planerar att förnya innergården med bl.a cykelgarage, ny uteplats ev med grill m.m. Kontakt har tagits med firma Thells som kommer att utföra arbetet med trädfällning. Vi kommer även att anlita en trädgårdsarkitekt som får komma med ett förslag på utformningen av innergården. Förslaget kommer att presenteras på hemsidan när det inkommer, då kommer också finnas möjlighet för medlemmarna att komma med synpunkter innan beslut.

Resultatet av spolningen

Spolningen av köksavloppen genomfördes i alla lägenheter i början av november. Spolningen gick bra utan incidenter. Efter genomfört arbete stod det klart att behovet var mycket stort.

Några praktiska tips för framtiden från JRAB:

  • Torka ur fett och matrester ur grytor och pannor innan de spolas/diskas.
  • För att undvika att fettrester fastnar i rören kan och bör man göra följande åtminstone en gång i månaden:
    • Fyll diskhon med varmt vatten och lite diskmedel.
    • Spola varmt vatten i andra diskhon samtidigt som du släpper ut den fyllda diskhon.
  • Använd gärna flytande tvättmedel i tvättmaskinen.

 

Information angående spolning av avlopp

Kommer att ske 8/11 i trappuppgång 32-34.
Kommer att ske 9/11 i trappuppgång 36-38.

Om ni inte är hemma ska låsen ställas i serviceläge.
Serviceläge för lås

Diskbänksskåpet ska vara tömt.

Eventuella husdjur om ni inte är hemma?

Mvh
Styrelsen

Viktig information till medlemmarna

Avloppsrensning

På grund av det ökande problemet med stopp eller dålig avrinning i köksavloppen har styrelsen beslutat att anlita HSB och JRAB till att spola alla lägenheters köksavlopp. Då detta kommer att ske är inte ännu fastlagt men det kommer att ta två dagar att gå igenom alla lägenheter. Under dessa dagar ska det beredas tillgång till lägenheterna (hemma för att öppna eller dörrlåset ställt i serviceläge). Styrelsen kommer att ha en representant på plats under hela tiden.

HSB kommer att meddela oss datum för genomförande och i vilken ordning som lägenheterna kommer att åtgärdas.

Byte av leverantör för bredband, TV och fast telefoni

För att minska kostnaden och dessutom få tillgång till snabbare bredband via fiberkabel dragen till lägenheterna har styrelsen beslutat att byta leverantör till Telia från och med 1/1-2018. Vårt avtal med Comhem går ut 31/12-2017.

Viktigt att ni inte binder avtal med Comhem som löper över detta datum, tillika att ni tänker på uppsägningstiden som finns i era avtal.

Fiberledningarna kommer att dras i befintliga rör upp till kopplingsskåpet i klädkammaren, alltså inga synliga kablar. Telia kommer att tillhandahålla med modem utan kostnad. Enligt Telia kommer ledningsdragning och inkoppling ske under hösten 2017 för att kunna vara i drift 1/1-2018.

Föreningen kommer likt tidigare att låta ett basutbud av TV-kanaler ingå i månadsavgiften. Vilka kanaler som ingår kan ni se på Telias hemsida under kanalpaket DigitalTV-Lagom med 28 kanaler. Vi slipper därmed att betala för analoga kanaler med usel bildkvalitet.

När det gäller bredband, telefonitjänster och extra TV-kanaler står medlemmen för hela kostnaden, också det likt tidigare.

Mer information om hur detta kommer att gå till kommer att hållas under nästa årsstämma i vår.