Vårens gårdstädning är inställd

Pga rådande läge har vi beslutat att inte ha någon gemensam gårdstädning i vår. Om ni vill göra arbetsinsatts på gården kontakta någon i styrelsen så informerar vi vad som behöver göras och hjälper vi er med att komma åt verktyg m.m i förrådet.

Styrelsen

Cykelinventering klar

Hej

Nu är alla cyklar genomgångna och vi kan konstatera att vi detta år endast hade en oidentifierad cykel i förråden, en Rex damcykel. Denna står utanför förrådet och kommer att transporteras bort efter påsk. Nu kan ni ta bort den gamla märkbanden.

Styrelsen

Påminnelse om cykelmärkning

Har ni inte märkt er cykel med snöre  ber vi er göra detta omgående. Snören finns att tillgå innanför dörren till cykelrummen. Är de inte märkta kommer dessa att behandlas som ägarlösa och kommer att transporteras bort.

Styrelsen

Cykelinventering

Hej, nu är det dags igen märka upp era cyklar. Cyklarna märkes med ett snöre som knyts på styret. Gamla märkningar tags bort. Snören kommer att finnas tillgängligt i cykelförråden från måndag 2/3. Märkningen skall vara gjord senast söndagen den 22/3. Omärkta cyklar kommer därefter att bortforslas.

Styrelsen

Annons

Föreningsstämma 2020

Boka upp 21 april 18.00  i era kalendrar för vår ordinarie föreningsstämma.

Detta är endast en förhandsnotis, officiell inbjudan kommer senare.

Styrelsen

Extra föreningsstämma

Inbjudan till extra föreningsstämma Torsdagen den 23/1 kl 18.30.

Plats Klubbhusgatan 13 (i restaurangen)

Anmälan senast tisdagen den 21/1 till epost brfesplanadenjkpg@gmail.com

Stämman kommer att avhandla endast 2 punkter, solceller och laddstolpar.

Stämman kommer att besluta om föreningen skall satsa på solceller på taket.

Vad det gäller laddstolpar kommer endast en diskussion att föras. Finns Intresse? Finansiering?m.m.

Eftersom dessa punkter ev kommer att kosta föreningen stora pengar är det viktigt att närvara.

Kaffe o fralla kommer att serveras.

Styrelsen

Glöggmingel framflyttat

Hej. Pga uselt väder flyttar vi vårt planerade glöggmingel till Tisdag 10/12 kl 19.00. Vi får lita att vädergudarna låter bli att sända regn o rusk denna dag. Hoppas detta inte ställer till det för er utan att ni kan närvara.

Styrelsen