Styrelsen

Den årliga stämman är föreningens högsta beslutande organ. Vid detta möte beslutas och väljs en styrelse in efter valberedningens förslag. Styrelsen består av föreningsmedlemmar som åtar sig att sköta och ansvara för den löpande verksamheten mot ett mindre arvode. Vill man vara med i styrelsen är man välkommen att kontakta någon i valberedningen i god tid före stämman.

Styrelsen för verksamhetsåret 2022/2023 består av:
Thorbjörn Engblom, ordförande 070-9861718
Lennart Svahn, vice ordförande 073-5654341
PG Kruth, sekreterare 073-0549739
Tommy Jonsson, ledamot 070-5797032
Ann Mari Fröderberg, ledamot 073-6765514
Juha Kankaala, suppleant 070-6085766

Staffan Reimendal, suppleant 070-5328990

Valberedning
Johan Aronsson, sammankallande

Magnus Carlsson

Rolf Linderstam

Intresseanmälan
Om du är intresserad av styrelsearbete eller vill hjälpa till med andra uppgifter i föreningen, anmäl ditt intresse till valberedningen.

Annons