Kålgården

Kålgården är en stadsdel som ligger på den östra sidan av Jönköping, mittemellan Munksjön och Rocksjön.

Namnet Kålgården betyder egentligen precis vad denna stadsdel en gång var – en kålgård. En plats där Jönköpingsinvånare odlade sina grönsaker. Ofta var det så att ett hushåll ägde sin egen gård, sin egen kålgård.

Kålgården angränsar som sagt till två sjöar, och det innebär att marken är mycket sank och har genom tiderna varit svårbebyggd då marken helt varierade huruvida den var torr eller sank. Under 1900-talets början kunde man se hur spänger leddes till olika ”öar” mitt i sankmarkerna. Lite svårt att tänka sig i dagens Kålgårds gatumönster.

Med tiden bebyggdes Kålgården av småhus med trädgårdar där kvarteren delas in i olika namn, som Esplanaden. Gatunamnen berättade om hur och vilka det var som bodde på Kålgården. Västra och Östra Holmgatan beskriver hur de är placerade gentemot torpet Holmen som en gång låg strax intill kulturhuset Spira.

Stenhuggargatan hette en gång Snickargatan och angränsade precis som nu till Aspholmsgatan, där det enda trähuset som är bevarat på den nyare delen av Kålgården ligger, Aspholmen. Grunden på huset Aspholmen består av samma sten som Hovrätten är byggd av och man kan undra om dessa hus är lika gamla.

Villa Sjövik

Villa Sjövik

På Kålgården, nära Stenhuggargatan ligger John Bauers park. Parken heter så för att där låg tidigare Villa Sjövik, John Bauers familjs sommarbostad. Det sägs att John har smugit omkring i Kålgårdens skogsområde och fått inspiration till sina illustrationer.

I dag har Kålgården en äldre och en yngre del. I den äldre delen ligger husen på Poppelgränd, Gelbgjutargatan, Bokbindargatan, Boktryckargatan och genomfartsvägen Kålgårdsgatan. Dessa gator berättar om en tid då moderna maskiner ännu inte hade fått ta över.

På den yngre delen finns idag många olika hus med en arkitektur som framhäver funktionalitet och stora balkonger. Brf Esplanaden ligger på den yngre delen av Kålgården.

Annons