Årsstämma 2019

Vi ber er  reservera tisdag 7 maj kl.18.00 för föringens årsstämma. Inbjudan kommer i vanlig ordning att skickas ut närmare detta datum. Om ni vill inkomma med motioner är det ok att lämna dessa till Thorbjörn Engblom eller skicka ett mail till föreningen på adress brfesplanadenjkpg@gmail.com. Dessa skall vara föreningen tillhanda senast 14 dagar innan.

Med vänlig hälsning Styrelsen

Annons