Extra föreningsstämma

Inbjudan till extra föreningsstämma Torsdagen den 23/1 kl 18.30.

Plats Klubbhusgatan 13 (i restaurangen)

Anmälan senast tisdagen den 21/1 till epost brfesplanadenjkpg@gmail.com

Stämman kommer att avhandla endast 2 punkter, solceller och laddstolpar.

Stämman kommer att besluta om föreningen skall satsa på solceller på taket.

Vad det gäller laddstolpar kommer endast en diskussion att föras. Finns Intresse? Finansiering?m.m.

Eftersom dessa punkter ev kommer att kosta föreningen stora pengar är det viktigt att närvara.

Kaffe o fralla kommer att serveras.

Styrelsen

Annons