Gården, trädfällning

Inom kort kommer de två lindarna samt körsbärsträdet att tagas bort. Dessa kommer att ersättas i vår med nya mer lämpliga träd. Vi tar även bort de sjuka syrenträden som har drabbats av jordråttors kalasande på rötterna. Detta i en linje med att vi planerar att förnya innergården med bl.a cykelgarage, ny uteplats ev med grill m.m. Kontakt har tagits med firma Thells som kommer att utföra arbetet med trädfällning. Vi kommer även att anlita en trädgårdsarkitekt som får komma med ett förslag på utformningen av innergården. Förslaget kommer att presenteras på hemsidan när det inkommer, då kommer också finnas möjlighet för medlemmarna att komma med synpunkter innan beslut.

Annons