Resultatet av spolningen

Spolningen av köksavloppen genomfördes i alla lägenheter i början av november. Spolningen gick bra utan incidenter. Efter genomfört arbete stod det klart att behovet var mycket stort.

Några praktiska tips för framtiden från JRAB:

  • Torka ur fett och matrester ur grytor och pannor innan de spolas/diskas.
  • För att undvika att fettrester fastnar i rören kan och bör man göra följande åtminstone en gång i månaden:
    • Fyll diskhon med varmt vatten och lite diskmedel.
    • Spola varmt vatten i andra diskhon samtidigt som du släpper ut den fyllda diskhon.
  • Använd gärna flytande tvättmedel i tvättmaskinen.

 

Annons