Viktig information till medlemmarna

Avloppsrensning

På grund av det ökande problemet med stopp eller dålig avrinning i köksavloppen har styrelsen beslutat att anlita HSB och JRAB till att spola alla lägenheters köksavlopp. Då detta kommer att ske är inte ännu fastlagt men det kommer att ta två dagar att gå igenom alla lägenheter. Under dessa dagar ska det beredas tillgång till lägenheterna (hemma för att öppna eller dörrlåset ställt i serviceläge). Styrelsen kommer att ha en representant på plats under hela tiden.

HSB kommer att meddela oss datum för genomförande och i vilken ordning som lägenheterna kommer att åtgärdas.

Byte av leverantör för bredband, TV och fast telefoni

För att minska kostnaden och dessutom få tillgång till snabbare bredband via fiberkabel dragen till lägenheterna har styrelsen beslutat att byta leverantör till Telia från och med 1/1-2018. Vårt avtal med Comhem går ut 31/12-2017.

Viktigt att ni inte binder avtal med Comhem som löper över detta datum, tillika att ni tänker på uppsägningstiden som finns i era avtal.

Fiberledningarna kommer att dras i befintliga rör upp till kopplingsskåpet i klädkammaren, alltså inga synliga kablar. Telia kommer att tillhandahålla med modem utan kostnad. Enligt Telia kommer ledningsdragning och inkoppling ske under hösten 2017 för att kunna vara i drift 1/1-2018.

Föreningen kommer likt tidigare att låta ett basutbud av TV-kanaler ingå i månadsavgiften. Vilka kanaler som ingår kan ni se på Telias hemsida under kanalpaket DigitalTV-Lagom med 28 kanaler. Vi slipper därmed att betala för analoga kanaler med usel bildkvalitet.

När det gäller bredband, telefonitjänster och extra TV-kanaler står medlemmen för hela kostnaden, också det likt tidigare.

Mer information om hur detta kommer att gå till kommer att hållas under nästa årsstämma i vår.

Annons